Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest:

Espen Wetrhus
Mjavannsveien 201
Kristiansand S, Norwegia
+4740400719
[email protected]

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.

1. Dane dostępowe i hosting

Nasze strony internetowe można odwiedzać bez podawania danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych oraz składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (tzw. logi dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i ulepszenia oferty. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym, prawidłowym prezentowaniu naszych stron internetowych i oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę
W naszym imieniu i na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie danych na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. Usługodawca z którym współpracujemy ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy, odpowiedzi na otrzymane zapytania oraz założenia konta klienta

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie lub kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego albo e-mailem). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktują się Państwo z nami. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika bezpośrednio z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania. Ponadto jeśli stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO udzielą Państwo swojej zgody na założenie konta klienta – będziemy przetwarzać niezbędne w tym celu Państwa dane osobowe.

Po całkowitym wykonaniu umowy lub usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy prawo do dalszego korzystania z danych, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w ustawieniach Państwa konta klienta.

3. Przekazywanie danych

W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybiorą Państwo w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach w trakcie składania zamówienia zostaną Państwo przekierowani na stronę dostawcy usług płatniczych, gdzie po zalogowaniu będą Państwo mogli zrealizować płatność. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Przekazywanie danych firmie windykacyjnej
Jeżeli pomimo upomnienia i wezwania do zapłaty, nasze roszczenie o zapłatę wynikające z umowy sprzedaży zawartej między Państwem a nami nie zostanie uregulowane, wówczas zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy przekażemy Państwa dane do współpracującej z nami firmy windykacyjnej. W takim przypadku wierzytelność jest ściągana bezpośrednio przez firmę windykacyjną. Ponadto przekazanie danych służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na efektywnym dochodzeniu i egzekwowaniu naszych umownych roszczeń.

4. Newsletter elektroniczny

Reklama wysyłana e-mailem po zapisaniu się do newslettera
Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z przekazanych nam przez Państwa danych niezbędnych do celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub nie zastrzeżemy prawa dalszego korzystania z tych danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności. Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez zewnętrznego usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail. Usługodawca z którym współpracujemy ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Przetwarzanie danych w ramach realizacji płatności

Płatności za pośrednictwem Dotpay
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z jednej z metod płatności oferowanych przez system płatności online Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552, przy ulicy Wielickiej 28b (dalej „Dotpay”) usługodawca ten stanie się administratorem Państwa danych osobowych przekazanych przez nas bądź podanych bezpośrednio przez Państwa w celu obsługi płatności za zamówienia dokonane w naszym sklepie internetowym.

Państwa dane osobowe – jest to co najmniej adres e-mail, a w niektórych przypadkach także imię, nazwisko oraz adres będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto na Dotpay – jako krajowej instytucji płatniczej spoczywa obowiązek przetwarzania danych osobowych kupujących w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 8-10 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) oraz w zakresie niezbędnym do zapobiegania bądź wykrywania oszustw (art. 10 Ustawy o usługach płatniczych). Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji wyżej wskazanych celów i obowiązków ustawowych. Szczegółowe informacje dotyczące polityki ochrony danych dostępne są w polityce prywatności Dotpay.

6. Integracja z Trusted Shops Trustbadge

W celu wyświetlenia naszego Znaku Jakości Trusted Shops, a także zebranych opinii klientów oraz oferty Trusted Shops dostępnej dla kupujących po dokonaniu zamówienia – z naszą stroną internetową zintegrowany jest Trustbadge firmy Trusted Shops. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym marketingu naszej oferty poprzez umożliwienie dokonania bezpiecznych zakupów. Trustbadge (identyfikator zaufania) i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy.

W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera (pliki dziennika), zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (logi dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Logi dostępowe i logi serwera są przechowywane w celu analizy luk w zabezpieczeniach i są automatycznie usuwane najpóźniej 90 dni po ich utworzeniu. Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po złożeniu zamówienia w naszym e-sklepie dobrowolnie zdecydują się Państwo na skorzystanie z produktów Trusted Shops lub uprzednio już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje umowne porozumienie zawarte pomiędzy Państwem a Trusted Shops. W tym celu następuje automatyczne pobranie danych osobowych z danych zamówienia. To, czy jako kupujący są Państwo już zarejestrowani w celu korzystania z produktów Trusted Shops jest sprawdzane automatycznie na podstawie neutralnego parametru – adresu e-mail szyfrowanego za pomocą kryptologicznego szyfrowania jednokierunkowego. Adres e-mail jest szyfrowany przed jego przekazaniem za pomocą wartości haszującej w taki sposób, aby nie mógł zostać odszyfrowany przez Trusted Shops. Po sprawdzeniu zgodności parametr jest automatycznie usuwany. Powyższe jest konieczne do realizacji celów wynikających z naszych i Trusted Shops prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zakresie realizowania usługi ochrony kupującego powiązanej każdorazowo z konkretnym zamówieniem oraz powiązanej z nim usługi wystawiania opinii o zakupie w naszym e-sklepie. Pozostałe informacje dostępne są w polityce prywatności Trusted Shops.

7. Cookies i analityka internetowa

Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową, zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie oraz umożliwić korzystanie z określonych funkcji np. w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (tzw. trwałe cookies). Z kolei tzw. analityczne pliki cookies umożliwiają w sposób zanonimizowany pozyskiwać informacje o sposobie korzystania z stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są nasze witryny internetowe i pomóc nam w ich dostosowaniu i usprawnieniu. Te pliki cookie umożliwiają nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu na naszej witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej działanie. Niektóre z tych plików rejestrują Państwa wizytę na naszej stronie internetowej, odwiedzane strony i kliknięte odnośniki. Wykorzystujemy te informacje w celu dostosowania naszej strony internetowej i personalizacji reklam produktów, które wyświetlają się Państwu podczas odwiedzin naszych stron.

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Jak można konfigurować ustawienia dot. cookies za pomocą przeglądarki?

Czas przechowywania podany jest w ustawieniach dot. cookies Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Używamy następujących rodzajów plików cookie:

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie sa nam niezbędne na stronie, aby oferować usługę, która spełnia potrzeby i wymagania naszych klientów. Moga to byc na przyklad pliki cookie, które umożliwią Ci korzystanie z funkcji koszyka.

Pliki cookie na stronie internetowej rozpoznają, kiedy poruszasz sie po stronach i zapamietuja, na przykład, czy jesteś zalogowany na Cocopanda.pl. Mamy również pliki cookie, za pomoca których Facebook rozpoznaje, czy jesteś zalogowany na Cocopanda.pl.

Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie zapewnią Ci mozliwie najwiekszą wygodę podczas użytkowania witryny. Dotyczy to wybranych ustawień, takich jak język, lub inne ustawienia ułatwiające nawigację. Tego rodzaju pliki cookie nie gromadzą danych osobowych.

Filmy na stronie są zintegrowane przez YouTube. YouTube wykorzystuje pliki cookie, aby sledzić, które filmy sa wyświetlane i ile filmu obejrzałeś. Pliki cookie YouTube nazywane są plikami cookie Flash.

Analityczne/wydajnościowe pliki cookie

Te pliki cookie umożlwiają gromadzenie zanonimizowanych danych na temat zachowania naszych użytkowników w trakcie wizyty na stronie. Są one następnie analizowane przez nas np. w celu poprawy funkcjonalności strony internetowej i pokazania Ci interesujących ofert.

Reklamowe pliki cookie

Te pliki cookie rejestrują Twoją wizytę w naszej witrynie, odwiedzone strony i kliknięte linki. Wykorzystujemy te informacje, aby dostosować naszą stronę internetową i reklamy do Twoich zainteresowań.

Pliki cookie podmiotów zewnętrznych 

Pliki cookie niektórych naszych partnerów reklamowych sprawiają, że oferta i strona internetowa sa dla Ciebie bardziej interesujące. Dlatego podczas odwiedzania naszej witryny pliki cookie firm partnerskich sa równiez zapisywane na Twoim dysku twardym. Są to tymczasowe pliki cookie, które automatycznie usuwane są po okreslonym czasie. Pliki cookie firm partnerskich sa zwykle usuwane po kilku dniach lub do 24 miesiecy, a w indywidualnych przypadkach także po kilku latach. Pliki cookie naszych firm partnerskich także nie zawierają danych osobowych. Dane gromadzone są jedynie pod pseudonimem uzytkownika. Te dane gromadzone pod pseudonimem nigdy nie zostana połączone z Twoimi danymi osobowymi. Korzystamy z nastepujących usług analizy sieci:

Niniejsza strona korzysta z usług dostawcy ADTECH. Jest to dostawca usług technicznych w zakresie dostarczania reklam na www.cocopanda.pl. W tym celu ADTECH administruje tak zwanymi serwerami AdServer, które są sterowane za pomoca Javascript przez www.cocopanda.pl. W ramach procesu wyświetlania reklam (ad serving) ADTECH za pomocą plików cookie zbiera nastepujące dane nieosobowe w imieniu Cocopanda:

 • typ przegldarki
 • system operacyjny
 • data i godzina dostarczenia określonej reklamy.

Dane te pozwalaja ADTECH mierzyć dostarczanie reklam, np. liczbę kliknięć reklamy lub częstotliwość wyswietleń danej reklamy jednemu użytkownikowi. ADTECH może następnie przedstawić odpowiedni raport firmie Cocopanda. W niektórych przypadkach ADTECH wewnętrznie agreguje dane gromadzone w poszczególnych sieciach do celów statystycznych. Szanujemy chęć anonimizacji użytkowników i rezygnację z plików cookie. Wystarczy kliknąć w następujący link: „Rezygnacja z reklamowych plików cookie” (jesli link nie dziala, można go kliknąć w polityce prywatności ADTECH pod adresem http://www.adtech.com/en/service/cookie-opt-out.html). Adserver ADTECH przestanie wówczas umieszczać reklamowe pliki cookie w Twojej przeglądarce.

Wykorzystywanie New Relic

Do celów analityki i optymalizacji naszych stron internetowych – za pomocą technologii firmy New Relic, Inc., 188 Spear St, San Francisco, CA 94105, USA (https://newrelic.com) podczas odwiedzin naszych stron internetowych za pomocą plików cookies są automatycznie gromadzone i zapisywane dane, na podstawie których tworzone są spseudonimizowane profile użytkowników. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na analizie zachowań użytkowników odwiedzających nasze strony w celu zapewnienia optymalnej prezentacji naszej oferty oraz jej ulepszania. New Relic nie będzie przetwarzać Państwa danych w innych celach niż wskazane powyżej.

Jeśli chcą Państwo sprzeciwić się dokonywaniu za pomocą plików cookies analizy zachowania użytkownika, mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub generalnie. Na wypadek przechowywania przez New Relic danych na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, New Relic posiada certyfikat EU-USA Privacy Shield. Mogą Państwo również w każdej chwili sprzeciwić się dokonywaniu analizy zachowania użytkownika wysyłając nam stosowną wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w zakładce „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa".

Wykorzystywanie ThreatMetrix

Nasza strona wykorzystuje technologie firmy ThreatMetrix Inc., 160 W. Santa Clara St., Suite 1400, San Jose, California 95113, USA (https://www.threatmetrix.com).

Służy ona zabezpieczeniu prawidłowego przebiegu procesu składania zamówienia poprzez weryfikacje danych dot. zamówienia, w tym danych płatności pod kątem zapobiegania nadużyciom, oszustwom i wykrywaniu nietypowych zdarzeń. W tym celu przetwarzane są dane dotyczące zamówienia i płatności (jak również adres, wybrany artykuł, sposób płatności) oraz informacje o urządzeniu (np. przeglądarka). Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć i zapewnieniu bezpiecznego systemu składania zamówień. ThreatMetrix nie będzie przetwarzać Państwa danych w innych celach niż wskazane powyżej.

Na wypadek przechowywania przez ThreatMetrix danych na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, ThreatMetrix posiada certyfikat EU-USA Privacy Shield. Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się dokonywaniu analizy zachowania użytkownika wysyłając nam stosowną wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w zakładce „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa".

Wykorzystywanie SiteGainer

Do celów analityki i optymalizacji naszych stron internetowych – za pomocą technologii firmy SiteGainer, (Increasly Sverige AB), Västra Finnbodavägen 2, 131 30 Nacka, Szwecja https://sitegainer.com/) podczas odwiedzin naszych stron internetowych za pomocą plików cookies są automatycznie gromadzone i zapisywane dane, na podstawie których tworzone są spseudonimizowane profile użytkowników. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na analizie zachowań użytkowników odwiedzających nasze strony w celu zapewnienia dopasowanej i zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty oraz jej ulepszania. SiteGainer nie będzie przetwarzać Państwa danych w innych celach niż wskazane powyżej. Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się dokonywaniu analizy zachowania użytkownika wysyłając nam stosowną wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w zakładce „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa".

Wykorzystywanie Kickofflabs

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologie firmy Kickofflabs LLC, 4111 E Madison St #19, Seattle, WA, 98112, USA (https://kickofflabs.com), w celu oferowania specjalnych kodów rabatowych i zamawiania naszego newslettera. Jeżeli wyrazili Państwo swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) narzędzie to za pomocą plików cookies zapewnia, iż nie wyświetlamy Państwu wielokrotnie tej samej treści.

Ingenious Technologies AG

Korzystamy z technologii śledzenia firmy Ingenious Technologies AG, Französische Strasse 48, 10117 Berlin, aby powiązać kliknięcia lub wyświetlenia reklamy (punkt kontaktu klienta z reklamą) z działaniem użytkownika (np. zakup w sklepie internetowym lub zamówienie newslettera). W każdym punkcie styczności przeglądarka wysyła zapytanie HTTP (request) do serwera Ingenious, w którym przesyłane są określone informacje. Informacje te obejmuja adres URL witryny, na której umieszczane sa materialy reklamowe (referrer URL), identyfikator przegladarki (user agent) urzadzenia uzytkownika (w tym informacje o typie urządzenia i systemie operacyjnym), adres IP urzadzenia (zostanie on zanonimizowany przez Ingenious przed zapisaniem), naglówek HTTP (pakiet danych automatycznie przesyłany przez przeglądarkę z różnymi informacjami technicznymi), czas zapytania i, jesli wcześniej przechowywany na urzadzeniu, plik cookie z całą zawartoscią.

Technologia śledzenia przechowuje pliki cookie na urządzeniu w celu dokumentowania Twoich dzialań. W pliku cookie są przechowywane informacje o ostatnich punktach kontaktu (tzn. kiedy określony nośnik reklamowy został wyświetlony lub kliknięty przez urządzenie). Ponadto w pliku cookie zapisywany jest identyfikator pliku cookie, wygenerowany przez Ingenious. W Ingenious ten identyfikator pliku cookie przechowuje dane o punktach kontaktu i informacje o Twoich działaniach. Zapisane punkty kontaktu mozna takze połączyć w łańcuch sekwencji (User Journey).

W przypadku zapytania dotyczącego dzialania numer zamówienia i wartość koszyka z produktami są zwykle przesyłane i zapisywane przez Ingenious. Ponadto przesyłane i zapisywane mogą być nastepujace wartości: Twój numer klienta, cecha nowego klienta, wiek i plec, a takze dane pochodzace z wypelnionej przez Ciebie ankiety.

Informacje przekazywane firmie Ingenious i pliki cookie służą wyłącznie do prawidłowego przypisania sukcesu reklamy i odpowiedniego rozliczenia oraz są zgodne z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie byly przechowywane w Twojej przeglądarce, powinieneś dokonać odpowiedniego ustawienia przeglądarki.

Więcej informacji na temat polityki prywatności w związku z Idealo mozna znaleźć tutaj: https://www.idealo.de/preisvergleich/AGB.html

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej

Jeśli udzielą nam Państwo stosownej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wówczas dla celów analizy użytkowania naszej strony interentowej będziemy stosować Google (Universal) Analytics – narzędzie do analityki internetowej firmy Google Ireland Limited (www.google.com). Google (Universal) Analytics korzysta z metod (np. pliki cookies), które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania Google Analytics, zgromadzone dane zostaną usunięte.

Na wypadek przekazywania i przechowywania przez Google informacji na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, amerykańska spółka Google LLC posiada certyfikat EU-USA Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP), jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas zostaną Państwo ponownie poproszeni o udzielenie zgody.

8. Online-Marketing

Google AdSense

Nasza strona internetowa promuje za pośrednictwem Google AdSense miejsce na reklamy innych dostawców i sieci reklamowych. Reklamy te wyświetlane są Państwu w różnych miejscach na naszej stronie internetowej. Jeśli udzielą nam Państwo stosownej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wówczas w ramach integracji usługi Google AdSense podczas odwiedzin naszej strony w Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie tzw. plik cookie DoubleClick firmy Google.

Umożliwia to wyświetlenie reklam zgodnych z Państwa zainteresowaniami poprzez automatyczne przypisanie pseudonimowego identyfikatora użytkownika (UserID), z pomocą którego określane są zainteresowania na podstawie odwiedzin naszej i innych stron internetowych. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania Google AdSense, zgromadzone dane zostaną usunięte.

Google AdSense stanowi ofertę Google Ireland Limited, spółki prawa irlandzkiego z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.com). Na wypadek przekazywania i przechowywania przez Google informacji na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, amerykańska spółka Google LLC posiada certyfikat EU-USA Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Google AdSense można dezaktywować pod niniejszym linkiem. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies na stronie Digital Advertising Alliance oraz zmienić ustawienia w tym zakresie.

Google Ads Remarketing
Z pomocą Google Ads promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej w urządzeniu każdego odwiedzającego automatycznie pozostawiany jest tzw. plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na Państwa zainteresowaniach. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym prezentowaniu oferty i fukncjonowaniu naszej strony internetowej na rynku. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania Google Ads Remarketing, zgromadzone dane zostaną usunięte.

Przetwarzanie danych wykraczające poza powyższy zakres ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania stron z Państwa kontem Google oraz wykorzystanie tych informacji do personalizowania reklam wyświetlanych na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo podczas wizyty na naszej stronie internetowej zalogowani w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Usługa Google Ads Remarketing stanowi ofertę Google Ireland Limited, spółki prawa irlandzkiego z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.com). Na wypadek przekazywania i przechowywania przez Google informacji na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, amerykańska spółka Google LLC posiada certyfikat EU-USA Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy link. Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies na stronie Digital Advertising Alliance oraz zmienić ustawienia w tym zakresie.

Program afiliacyjny Affilinet
Nasza strona internetowa bierze udział w programie afiliacyjnym Affilinet. Jest on oferowany przez firmę AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Niemcy (zwaną dalej „affilinet“). Program polega na uczestnictwie w tzw. sieci afiliacyjnej z pomocą której produkty lub usługi reklamodawców są reklamowane poprzez strony internetowe partnerów zapisanych do programu affilinet.

Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty i strony internetowej na rynku. Za pomocą plików cookies, affilinet może śledzić przebieg realizowanych zamówień a także dokumentować użycie przez Państwa konkretnych linków i dokonanie zamówienia produktu za pośrednictwem programu afiliacyjnego affilinet.

Mogą Państwo w każdej chwili dezaktywować w ustawieniach przeglądarki obsługę plików cookies wykorzystywanych przez naszych partnerów lub naszą stronę. Za pomocą ustawień przeglądarki lub innych programów mogą Państwo również usunąć z Państwa urządzenia już zainstalowane pliki cookies. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych przez affilinet są dostępne pod niniejszym linkiem.

Wykorzystywanie Live-Chat-Tool Puzzel AS

Gdy w celu skontaktowania się z nami, użyją Państwo narzędzia czatu Live-Chat-Tool Userlike, dobrowolnie podane przez Państwa dane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) takie jak np. imię i nazwisko, adres email, treść wiadomości będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, a następnie usuwane.

Ponadto Live-Chat-Tool Puzzel AS służy realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na zapewnieniu efektywnej możliwości kontaktowania się z nami. Narzędzie czatu dostarczone zostało przez zewnętrznego usługodawcę – Puzzel AS, który zapewnia utrzymanie jego funkcjonalności w gotowości. Wszystkie dane, które są gromadzone w ramach korzystania z tego narzędzia, przechowywane są na serwerach tego usługodawcy.

Mogą Państwo w każdej chwili, ze skutkiem na przyszłość wycofać swoją zgodę, wysyłając nam stosowną wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w zakładce „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa".

9. Social Media
Nasza aktywność na portalach społecznościowych Facebook, Youtube, Instagram
Nasza aktywność na portalach społecznościowych służy zapewnieniu aktywnej komunikacji z naszymi stałymi i potencjalnymi klientami. Za pomocą mediów społecznościowych informujemy również o naszych produktach i aktualnych promocjach.

W przypadku odwiedzin naszego profilu/konta w portalu społecznościowym, dany portal społecznościowy może za pomocą plików cookies w celach badania rynku i reklamowych automatycznie gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe i tworzyć na ich podstawie pseudonimowane profile użytkowników. Pseudonimowane profile tworzone są np. w celu umożliwienia wyświetlenia reklamy odpowiadającej Państwa zainteresowaniom. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu optymalnej komunikacji z klientami i prezentacji naszej oferty na rynku. Jeśli portal społecznościowy poprosi Państwo (np. za pomocą pola checkbox) o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wówczas podstawą prawną ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W przypadku portali społecznościowych mających siedzibę w USA obowiązuje porozumienie EU–US Privacy Shield (tzw. tarcza prywatności). W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Aktualny certyfikat danego portalu społecznościowego z siedzibą w USA dostępny jest pod tym linkiem. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych przez poszczególne portale społecznościowe, jak również możliwość nawiązania kontaktu, złożenia zapytań dot. ustawień prywatności lub wniosku dot. realizacji Państwa uprawnień, w szczególności prawa do sprzeciwu, opisane zostały w zamieszczonych poniżej politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych. Gdyby potrzebowali Państwo pomocy w tym zakresie, mogą Państwo skontaktować się również z nami.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 26 RODO na podstawie zawartych wspólnych uzgodnień współadministratorów, które dostępne są tutaj. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach odwiedzin fanpage na Facebooku (informacje dot. funkcji statystyk stron) dostępne są tutaj.

Google/ YouTube: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Możliwość wyrażenia sprzeciwu (Opt-Out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

10. Wysyłanie przypomnienia o możliwości wystawienia opinii o zakupie w e-sklepie

Przypomnienie o możliwości wystawienia opinii wysyłane przez Trusted Shops
Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazili Państwo swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na dokonanie za pośrednictwem systemu opinii Trusted Shops oceny zakupu w naszym e-sklepie, wówczas w celu przesłania do Państwa elektronicznego formularza umożlwiającego ocenienie zakupu, przekażemy Państwa adres e-mail do Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy (www.trustedshops.pl). Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub bezpośrednio w formie oświadczenia złożonego wobec Trusted Shops.

11. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 RODO: prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych w zakresie określonym w tym artykule;
 • zgodnie z art. 16 RODO: prawo do sprostowania Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO: prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:
 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • do wywiązania się z prawnego obowiązku;
  • z uwagi na względy interesu publicznego;
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • zgodnie z art. 18 RODO: prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile:
  • prawidłowość tych danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
  • nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wnieśli Państwo na podstawie art. 21 sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 • zgodnie z art. 20 RODO: prawo do otrzymania dostarczonych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi;
 • zgodnie z art. 77 RODO: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „UODO").

Inspektor ochrony danych osobowych:
Espen Wetrhus
Mjavannsveien 201
Kristiansand S, Norwegia
+4740400719
[email protected]

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tym celu – ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym momencie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, prawo do złożenia sprzeciwu przysługuje Państwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych. Zdanie powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych odbywa się do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku, po wyrażeniu przez Państwa sprzeciwu zawsze zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.