Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest:

Espen Wetrhus
Mjaavannsveien 201
Kristiansand S
Norwegia

[email protected]
Telefon: 47 40400719

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.

1. Dane dostępowe i hosting

Nasze strony internetowe można odwiedzać bez podawania danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych oraz składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (tzw. logi dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i ulepszenia oferty. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym, prawidłowym prezentowaniu naszych stron internetowych i oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę
W naszym imieniu i na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie danych na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. Usługodawca z którym współpracujemy ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych celem realizacji umowy, odpowiedzi na otrzymane zapytania oraz założenia konta klienta

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie lub kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego albo e-mailem). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktują się Państwo z nami. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika bezpośrednio z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania. Ponadto jeśli stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO udzielą Państwo swojej zgody na założenie konta klienta – będziemy przetwarzać niezbędne w tym celu Państwa dane osobowe.

Po całkowitym wykonaniu umowy lub usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy prawo do dalszego korzystania z danych, o czym w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w ustawieniach Państwa konta klienta.

3. Przekazywanie danych w celu dostarczenia zamówienia

W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. Przekazywanie danych w celu realizacji płatności

Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybiorą Państwo w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach w trakcie składania zamówienia zostaną Państwo przekierowani na stronę dostawcy usług płatniczych, gdzie po zalogowaniu będą Państwo mogli zrealizować płatność. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Płatności za pośrednictwem Dotpay
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z jednej z metod płatności oferowanych przez system płatności online Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552, przy ulicy Wielickiej 28b (dalej „Dotpay”) usługodawca ten stanie się administratorem Państwa danych osobowych przekazanych przez nas bądź podanych bezpośrednio przez Państwa w celu obsługi płatności za zamówienia dokonane w naszym sklepie internetowym.

Państwa dane osobowe – jest to co najmniej adres e-mail, a w niektórych przypadkach także imię, nazwisko oraz adres będą przetwarzane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto na Dotpay – jako krajowej instytucji płatniczej spoczywa obowiązek przetwarzania danych osobowych kupujących w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 8-10 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) oraz w zakresie niezbędnym do zapobiegania bądź wykrywania oszustw (art. 10 Ustawy o usługach płatniczych). Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji wyżej wskazanych celów i obowiązków ustawowych. Szczegółowe informacje dotyczące polityki ochrony danych dostępne są w polityce prywatności Dotpay.

Przekazywanie danych firmie windykacyjnej
Jeżeli pomimo wezwania do zapłaty, nasze roszczenie o zapłatę wynikające z umowy sprzedaży zawartej między Państwem a nami nie zostanie uregulowane, wówczas zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy przekażemy Państwa dane do współpracującej z nami firmy windykacyjnej. W takim przypadku wierzytelność jest ściągana bezpośrednio przez firmę windykacyjną. Ponadto przekazanie danych służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na efektywnym dochodzeniu i egzekwowaniu naszych umownych roszczeń.

5. Newsletter elektroniczny

Reklama wysyłana e-mailem po zapisaniu się do newslettera
Jeśli zapiszą się Państwo do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z przekazanych nam przez Państwa danych niezbędnych w celu regularnego przesyłania Państwu naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub nie zastrzeżemy prawa dalszego korzystania z tych danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności. Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez zewnętrznego usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail. Usługodawca z którym współpracujemy ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Interaktywna rejestracja do newslettera za pośrednictwem Listagram

Jeśli klikniesz odpowiedni przycisk, skorzystamy z narzędzia "listagram" firmy Idev AS, Norevegen 12C, 5542 Karmsund, Norwegia ("Listagram"), aby uczynić rejestrację do naszego newslettera bardziej interaktywną i przyjazną dla klienta. Dzięki temu mogą Państwo skorzystać z tzw. „koła fortuny listagram” i specjalnych akcji rabatowych powiązanych z subskrypcją naszego newslettera. Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na optymalnym i przyjaznym dla klienta przedstawieniu naszej oferty. W tym celu przetwarzany jest Państwa adres IP i e-mail oraz informacje dot. Państwa przeglądarki. Listagram nie będzie jednak zapisywał Państwa danych w tym kontekście. Przetwarzanie danych osobowych przez Listagram odbywa się w naszym imieniu.

6. Integracja z Trusted Shops Trustbadge

W celu wyświetlenia naszego Znaku Jakości Trusted Shops, a także opinii klientów oraz oferty Trusted Shops dostępnej dla kupujących po dokonaniu zamówienia – z naszą stroną internetową zintegrowany jest Trustbadge firmy Trusted Shops. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym marketingu naszej oferty poprzez umożliwienie dokonania bezpiecznych zakupów. Trustbadge (identyfikator zaufania) i reklamowane za jego pomocą usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy.

W przypadku wywołania Trustbadge serwer zapamiętuje automatycznie tzw. logi serwera (pliki dziennika), zawierające np. Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (logi dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Logi dostępowe i logi serwera są przechowywane w celu analizy luk w zabezpieczeniach i są automatycznie usuwane najpóźniej 90 dni po ich utworzeniu. Inne dane osobowe przekazywane są do Trusted Shops tylko wtedy, jeżeli po złożeniu zamówienia w naszym e-sklepie dobrowolnie zdecydują się Państwo na skorzystanie z produktów Trusted Shops lub uprzednio już zarejestrowali się Państwo w celu korzystania z nich. W takich przypadkach obowiązuje umowne porozumienie zawarte pomiędzy Państwem a Trusted Shops. W tym celu następuje automatyczne pobranie danych osobowych z danych zamówienia. To, czy jako kupujący są Państwo już zarejestrowani w celu korzystania z produktów Trusted Shops jest sprawdzane automatycznie na podstawie neutralnego parametru – adresu e-mail szyfrowanego za pomocą kryptologicznego szyfrowania jednokierunkowego. Adres e-mail jest szyfrowany przed jego przekazaniem za pomocą wartości haszującej w taki sposób, aby nie mógł zostać odszyfrowany przez Trusted Shops. Po sprawdzeniu zgodności parametr jest automatycznie usuwany. Powyższe jest konieczne do realizacji celów wynikających z naszych i Trusted Shops prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zakresie realizowania usługi ochrony kupującego powiązanej każdorazowo z konkretnym zamówieniem oraz powiązanej z nim usługi wystawiania opinii o zakupie w naszym e-sklepie. Pozostałe informacje dostępne są w polityce prywatności Trusted Shops.

7. Cookies i podobne technologie oraz analityka internetowa

Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie internetowej oraz umożliwić Państwu korzystanie z jej kluczowych funkcji, wykorzystujemy w tym celu narzędzia technologiczne, w tym tzw. pliki cookies. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (tzw. trwałe cookies). Wykorzystujemy technologie, które są absolutnie niezbędne do zapewnienia prawidłowego i optymalnego korzystania z niezbędnych funkcji naszej strony internetowej (np. funkcja koszyka zakupowego). Technologie te przetwarzają dane takie jak np. Państwa adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. o zawartości koszyka zakupowego). Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty.

Ponadto wykorzystujemy również narzędzia technologiczne w celu wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy (np. w celu udowodnienia otrzymania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych), jak również w celu analityki internetowej i marketingu internetowego. Dalsze informacje na ten temat, w tym odpowiednie podstawy prawne przetwarzania danych, znajdują się w kolejnych sekcjach niniejszej polityki prywatności.

W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień w zakresie cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Gdy na wykorzystywanie określonych narzędzi technologicznych została nam udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), może zostać ona wycofana przez Państwa w każdej chwili. W celu wycofania zgody proszę skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu kontaktowego wskazanego w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa".
Alternatywnie mogą Państwo również wycofać swoją zgodę klikając w niniejszy link: https://www.cocopanda.pl/infocenter-prywatnosc . W przypadku odrzucenia wykorzystywania plików cookies, funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Prosimy o podanie identyfikatora Pana(Pani) zgody i daty kontaktu z nami w sprawie Pana(Pani) zgody

Cookiebot – platforma zarządzania zgodami użytkowników

Nasza strona internetowa używa narzędzia Cookiebot w celu przedstawienia Państwu informacji o wykorzystywanych na naszej stronie internetowej i działających w oparciu o pliki cookies technologiach oraz w celu pozyskania, zarządzania i udokumentowania Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez te technologie. Jest to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO konieczne w celu wypełnienia spoczywającego na nas obowiązku prawnego wynikającego z art. 7 ust. 1 RODO stanowiącego, iż w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na ich przetwarzanie. Narzędzie zarządzania zgodami Cookiebot jest usługą firmy Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania, która przetwarza Państwa dane w naszym imieniu i na nasze zlecenie. Po wyrażeniu przez Państwa na naszej stronie internetowej decyzji w zakresie wykorzystywania plików cookies przez poszczególne technologie, serwer Cookiebot zapisuje Państwa anonimowy adres IP, datę i godzinę Państwa decyzji, informacje o Państwa przeglądarce oraz adres URL, z którego została wysłana decyzja, a także Państwa anonimowy klucz identyfikacyjny. Ponadto na urządzeniu końcowym zapisywany jest plik cookie (tzw. CookieConsent), który zapamiętuje informacje o Państwa decyzjach dot. wykorzystywania poszczególnych cookies oraz Państwa anonimowy klucz identyfikacyjny. Państwa dane zostaną usunięte po upływie dwunastu miesięcy, chyba że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami zastrzeżemy prawo do dalszego korzystania z danych do innych celów, które są prawnie dozwolone i o których informujemy Państwa w niniejszej polityce prywatności.

Wykorzystywanie SiteGainer

Do celów analityki i optymalizacji naszych stron internetowych – za pomocą technologii firmy SiteGainer, (Increasly Sverige AB), Västra Finnbodavägen 2, 131 30 Nacka, Szwecja https://sitegainer.com/ ) podczas odwiedzin naszych stron internetowych za pomocą plików cookies są automatycznie gromadzone i zapisywane dane, na podstawie których tworzone są spseudonimizowane profile użytkowników. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na analizie zachowań użytkowników odwiedzających nasze strony w celu zapewnienia dopasowanej i zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty oraz jej ulepszania. SiteGainer nie będzie przetwarzać Państwa danych w innych celach niż wskazane powyżej. Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się dokonywaniu analizy zachowania użytkownika wysyłając nam stosowną wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w zakładce „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa".

Wykorzystywanie ContentSquare

Do celów analityki i optymalizacji naszych stron internetowych – za pomocą technologii firmy ContentSquare S.A.S., 5 Boulevard de la Madeleine, 75001 Paryż, Francja, automatycznie przetwarzane są Państwa zanonimizowane dane (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej). Powyższe służy realizacji naszych celów marketingowych oraz zapewnieniu optymalnej i przyjaznej dla klienta prezentacji naszej oferty. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookies. Jeżeli w związku z powyższym, dane osobowe są przekazywane do państw trzecich, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła adekwatności ochrony danych, wówczas nasza współpraca opiera się na standardowych umownych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Przetwarzanie danych osobowych przez ContentSquare odbywa się w naszym imieniu.

Wykorzystywanie HotJar

W celach analizy użytkowania naszej strony internetowej – za pomocą narzędzia do analityki internetowej Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta („Hotjar“), w trakcie odwiedzania naszej strony internetowej są automatycznie gromadzone i zapisywane dane (Państwa adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej) na podstawie których tworzone są pseudonimowane profile użytkowników. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookies. Bez udzielenia odrębnej, wyraźnej zgody – pseudonimowane profile użytkowników nie są łączone z danymi osobowymi podmiotu, któremu nadano pseudonim. Przetwarzanie danych w związku usługami świadczonymi przez Hotjar odbywa się w ramach zawartej umowy powierzenia danych.

Wykorzystywanie Kickofflabs

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologie firmy Kickofflabs LLC, 4111 E Madison St #19, Seattle, WA, 98112, USA ( https://kickofflabs.com ), w celu oferowania specjalnych kodów rabatowych i zamawiania naszego newslettera. Jeżeli wyrazili Państwo swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) narzędzie to za pomocą plików cookies zapewnia, iż nie wyświetlamy Państwu wielokrotnie tej samej treści. Nasza współpraca opiera się na standardowych umownych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej

Jeśli udzielą nam Państwo stosownej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wówczas dla celów analizy użytkowania naszej strony internetowej będziemy stosować Google (Universal) Analytics – narzędzie do analityki internetowej firmy Google Ireland Limited (www.google.com). Google (Universal) Analytics korzysta z metod (np. pliki cookies), które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania Google Analytics, zgromadzone dane zostaną usunięte.

Mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP), jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przeglądarki internetowej mogą Państwo również kliknąć w niniejszy link aby wyłączyć gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookies, wówczas zostaną Państwo ponownie poproszeni o udzielenie zgody.

8. Online-Marketing

Wykorzystywanie ADTECH

Nasza strona korzysta z usług dostawcy ADTECH. Jest to dostawca usług technicznych w zakresie dostarczania reklam na www.cocopanda.pl. W tym celu ADTECH administruje tak zwanymi serwerami AdServer, które są sterowane za pomocą Javascript przez www.cocopanda.pl. W ramach procesu wyświetlania reklam (ad serving) ADTECH za pomocą plików cookie zbiera następujące dane nieosobowe w imieniu Cocopanda:

 • typ przeglądarki
 • system operacyjny
 • data i godzina dostarczenia określonej reklamy.

Dane te pozwalają ADTECH mierzyć dostarczanie reklam, np. liczbę kliknięć reklamy lub częstotliwość wyswietleń danej reklamy jednemu użytkownikowi. ADTECH może następnie przedstawić odpowiedni raport firmie Cocopanda. W niektórych przypadkach ADTECH wewnętrznie agreguje dane gromadzone w poszczególnych sieciach do celów statystycznych. Szanujemy chęć prywatność użytkowników i sprzeciw dotyczący korzystania z plików cookie. W celu wyrażenia sprzeciwu wystarczy kliknąć w następujący link: „Rezygnacja z reklamowych plików cookie” (jeśli link nie działa, można z niego skorzystać za pośrednictwem polityki prywatności firmy ADTECH dostępnej pod adresem http://www.adtech.com/en/service/cookie-opt-out.html). Adserver ADTECH przestanie wówczas umieszczać reklamowe pliki cookie w Twojej przeglądarce.

Google AdSense

Nasza strona internetowa promuje za pośrednictwem Google AdSense miejsce na reklamy innych dostawców i sieci reklamowych. Reklamy te wyświetlane są Państwu w różnych miejscach na naszej stronie internetowej. Jeśli udzielą nam Państwo stosownej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wówczas w ramach integracji usługi Google AdSense podczas odwiedzin naszej strony w Państwa urządzeniu końcowym zapisany zostanie tzw. plik cookie DoubleClick firmy Google. Umożliwia to wyświetlenie reklam zgodnych z Państwa zainteresowaniami poprzez automatyczne przypisanie pseudonimowego identyfikatora użytkownika (UserID), z pomocą którego określane są zainteresowania na podstawie odwiedzin naszej i innych stron internetowych. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania Google AdSense, zgromadzone dane zostaną usunięte.

Google AdSense stanowi ofertę Google Ireland Limited, spółki prawa irlandzkiego z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ( www.google.com). Jeżeli w związku z powyższym, dane osobowe są przekazywane do USA, gdzie Google ma swoją główną siedzibę, wówczas nasza współpraca opiera się na standardowych umownych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Google AdSense można dezaktywować pod niniejszym linkiem . Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies na stronie Digital Advertising Alliance oraz zmienić ustawienia w tym zakresie.

Google Ads Remarketing

Z pomocą Google Ads promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej w urządzeniu każdego odwiedzającego automatycznie pozostawiany jest tzw. plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na Państwa zainteresowaniach. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym prezentowaniu oferty i funkcjonowaniu naszej strony internetowej na rynku. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zaprzestaniu przez nas użytkowania Google Ads Remarketing, zgromadzone dane zostaną usunięte.

Przetwarzanie danych wykraczające poza powyższy zakres ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania stron z Państwa kontem Google oraz wykorzystanie tych informacji do personalizowania reklam wyświetlanych na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo podczas wizyty na naszej stronie internetowej zalogowani w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Usługa Google Ads Remarketing stanowi ofertę Google Ireland Limited, spółki prawa irlandzkiego z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.com). Jeżeli w związku z powyższym, dane osobowe są przekazywane do USA, gdzie Google ma swoją główną siedzibę, wówczas nasza współpraca opiera się na standardowych umownych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu klikając w niniejszy link . Ponadto mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat stosowania cookies na stronie Digital Advertising Alliance oraz zmienić ustawienia w tym zakresie.

YouTube Video Plugin

W celu integracji treści osób trzecich za pomocą wtyczki wideo YouTube – przy odtwarzaniu wideo przetwarzane są przez Google następujące dane: adres IP, godzina wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce użytkownika. Jeżeli w związku z powyższym, dane osobowe są przekazywane do USA, gdzie Google ma swoją główną siedzibę, wówczas nasza współpraca opiera się na standardowych umownych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Program afiliacyjny Affilinet
Nasza strona internetowa bierze udział w programie afiliacyjnym Affilinet. Jest on oferowany przez firmę AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Niemcy (zwaną dalej „affilinet“). Program polega na uczestnictwie w tzw. sieci afiliacyjnej z pomocą której produkty lub usługi reklamodawców są reklamowane poprzez strony internetowe partnerów zapisanych do programu affilinet.

Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty i strony internetowej na rynku. Za pomocą plików cookies, affilinet może śledzić przebieg realizowanych zamówień a także dokumentować użycie przez Państwa konkretnych linków i dokonanie zamówienia produktu za pośrednictwem programu afiliacyjnego affilinet.

Mogą Państwo w każdej chwili dezaktywować w ustawieniach przeglądarki obsługę plików cookies wykorzystywanych przez naszych partnerów lub naszą stronę. Za pomocą ustawień przeglądarki lub innych programów mogą Państwo również usunąć z Państwa urządzenia już zainstalowane pliki cookies. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych przez affilinet są dostępne pod niniejszym linkiem.

Wykorzystywanie Live-Chat-Tool Puzzel AS

Gdy w celu skontaktowania się z nami, użyją Państwo narzędzia czatu Live-Chat-Tool , dobrowolnie podane przez Państwa dane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) takie jak np. imię i nazwisko, adres email, treść wiadomości będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, a następnie usuwane.

Ponadto Live-Chat-Tool Puzzel AS służy realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na zapewnieniu efektywnej możliwości kontaktowania się z nami. Narzędzie czatu dostarczone zostało przez zewnętrznego usługodawcę – Puzzel AS, który zapewnia utrzymanie jego funkcjonalności w gotowości. Wszystkie dane, które są gromadzone w ramach korzystania z tego narzędzia, przechowywane są na serwerach tego usługodawcy.

Mogą Państwo w każdej chwili, ze skutkiem na przyszłość wycofać swoją zgodę, wysyłając nam stosowną wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w zakładce „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa".

Bambuser narzędzie live-chat/video

Wykorzystujemy technologie firmy Bambuser AB, Regeringsgatan 29, 111 53 Sztokholm, Szwecja ("Bambuser"). Dzięki temu możemy zaoferować Państwu uzyskania porady i dokonywania u nas zakupów poprzez narzędzie LiveShopping, czyli bezpośrednio za pomocą internetowego połączenia video.

Jeśli wykorzystają Państwo narzędzie video/czatu do kontaktu z nami, dane, które dobrowolnie podają Państwo w formularzu (imię i nazwisko, adres e-mail), będą przez nas przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania dot. nawiązania lub już istniejącego stosunku umownego. Ponadto stosowanie tego narzędzia służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na skutecznej i przyjaznej komunikacji z klientem. Po zrealizowaniu celu przetwarzania, Państwa dane zostaną usunięte.

Jeżeli w ramach korzystania z technologii firmy Bambuser, dane osobowe są przekazywane do państw trzecich, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła adekwatności ochrony danych, wówczas nasza współpraca opiera się na standardowych umownych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Criteo

Z pomocą naszego partnera reklamowego Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja („Criteo“) promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu podczas odwiedzin naszej strony, w Państwa urządzeniu końcowym automatycznie zapisany zostanie plik cookie (tzw. Retargeting Cookie), który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na Państwa zainteresowaniach. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy współadministratorami zgodnie z art. 26 RODO. Ustalamy parametry danej kampanii reklamowej. Criteo jest odpowiedzialne za jej dokładną realizację (np. podjęcie decyzji o umiejscowieniu reklamy). Automatycznie gromadzone przez Criteo dane (Państwa adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej) mogą być łączone przez Criteo z informacjami zebranymi z innych źródeł i przekazywane partnerom reklamowym Criteo.

Emarsys web extend und smart insight

Korzystamy z technologii firmy Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin, Niemcy ("Emarsys Web Extend"), która w trakcie odwiedzania naszej strony internetowej automatycznie gromadzi i zapisuje dane (Państwa adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej w zakresie określonych przez nas zdarzeń takich jak np. rejestracja do newslettera) i tworzy na ich podstawie pseudonimowane profile użytkowników. Analizując Państwa aktywność na naszych stronach internetowych, możemy dokładniej personalizować nasz e-mail marketing oraz wyświetlane rekomendacje produktów czyniąc wizytę na naszej stronie bardziej przyjazną dla klienta.

Movable ink

Korzystamy z technologii firmy Movable, Inc., 48 Warwick Street, 2nd Floor, Londyn, W1B 5AW, Wielka Brytania ("Movable Ink"), która w trakcie odwiedzania naszej strony internetowej automatycznie gromadzi i zapisuje dane (Państwa adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej) i tworzy na ich podstawie pseudonimowane profile użytkowników. Analizując Państwa aktywność na naszych stronach internetowych, możemy dokładniej personalizować nasz e-mail marketing oraz wyświetlane rekomendacje produktów czyniąc wizytę na naszej stronie bardziej przyjazną dla klienta. Jeżeli w związku z powyższym, dane osobowe są przekazywane do USA, gdzie Movable ma swoją główną siedzibę, wówczas nasza współpraca opiera się na standardowych umownych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Wwo engage jako narzędzie powiadomień

Korzystamy z technologii VWO Engage firmy Wingify Software Private Limited, KLJ Tower North B-5, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi - 110034, Indie ("VWO ENGAGE"). Dzięki temu możemy informować Państwa o najnowszych produktach i promocjach z naszej oferty, docierając do Państwa poprzez tzw. Native Push-API różnych przeglądarek z powiadomieniami typu push. Komisja Europejska nie stwierdziła adekwatności ochrony danych dla Indii. Nasza współpraca z Wingify opiera się na standardowych umownych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Wykorzystywanie Videoly w celu integracji treści podmiotów trzecich

W celu integracji z naszą stroną treści podmiotów trzecich – za pomocą technologii firmy Videoly Oy, Albertinkatu 25 B, 00180 Helsinki, Finlandia ("Videoly"), będą gromadzone i przetwarzane Państwa dane (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce). Z Videoly automatycznie zintegrowane zostały narzędzia Google Analytics i Hotjar. W celu analizy użytkowania stron internetowych, Google Analytics i Hotjar automatycznie gromadzą i przetwarzają dane (Państwa adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej) i tworzą na ich podstawie pseudonimowane profile użytkowników. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookies.

Google Analytics to oferta firmy Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Informacje przetwarzane automatycznie przez Google na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 w USA i tam przechowywane. Dzięki aktywowanej anonimizacji IP, Państwa adres IP jest skracany przed zapisaniem go na serwerach Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez Videoly, w tym na ustawienia i wyniki dot. analiz Google Analytics, ani dostępu do nich. Nasza współpraca z Videoly opiera się na standardowych, umownych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Hotjar jest ofertą Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta.

Wykorzystywanie narzędzia Facebook Pixel

Wykorzystujemy narzędzie Piksel Facebooka dostarczane przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Zakres wykorzystywanych przez nas funkcjonalności został wskazany poniżej. Piksel Facebooka automatycznie gromadzi i zapisuje dane (Państwa adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, np. wizyta na stronie internetowej lub rejestracja do newslettera). Na podstawie tych danych tworzone są następnie pseudonimowane profile użytkowników.

W tym celu podczas odwiedzin naszej strony Piksel Facebooka zapisuje w Państwa urządzeniu plik cookie, który za pomocą pseudonimowanego Cookie-ID umożliwia automatyczne rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas odwiedzania innych stron internetowych. Facebook będzie łączył te informacje z innymi danymi pochodzącymi z Państwa konta na Facebooku i wykorzystywał je do sporządzania raportów o aktywności na stronach internetowych oraz do świadczenia innych usług związanych z Państwa korzystaniem ze stron internetowych, w szczególności do celów personalizacji reklamy. Informacje gromadzone automatycznie przez technologie Facebooka dotyczące sposobu korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA i tam przechowywane. W zakresie, w jakim przekazywanie danych do USA leży w naszej odpowiedzialności, nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Facebook znajdą Państwo w polityce prywatności firmy Facebook [https://pl-pl.facebook.com/policy.php].

Wykorzystywanie Snapchat Ads

Wykorzystujemy technologię firmy Snap Inc, 63 Market Street, Venice, CA 90291, USA ("Snapchat") w celach reklamowania naszej strony w komunikatorze Snapchat. Umożliwia nam to wyświetlanie spersonalizowanych i grupowych reklam („Reklama na Snapchacie"). W tym celu, podczas odwiedzin naszej strony w Państwa urządzeniu automatycznie zapisywany jest plik cookie („Snapchat Pixel”), który za pomocą nadanego Państwu pseudonimowanego CookieID umożliwia rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas odwiedzania innych stron internetowych. Snapchat połączy te informacje z innymi danymi pochodzącymi z Państwa konta Snapchat i wykorzysta do sporządzania raportów o aktywności na stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z analizą korzystania ze stron internetowych, w szczególności do wyświetlania reklam opartych na Państwa zainteresowaniach. Nasza współpraca z Snapchat opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej.

9. Pozostałe technologie i narzędzia

Raygun – narzędzie do analizy błędów oraz wydajności strony

Korzystamy z technologii firmy Raygun Limited, L7, 59 Courtenay Place, Te Aro, Wellington, 6011 Nowa Zelandia (”Raygun”). Za pomocą tego narzędzia przeprowadzana jest analiza błędów oraz wydajności naszej strony, dzięki czemu możemy sprawniej i szybciej diagnozować i korygować problemy techniczne dot. użytkowana naszych stron, a tym samym stale ulepszać nasze usługi dla Państwa. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookies. W przypadku Nowej Zelandii, Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą adekwatność ochrony danych. W zakresie, w jakim dane są przechowywane na serwerach firmy Amazon Web Services, Inc. (AWS) w USA, współpraca z usługodawcą opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

Cloudflare – narzędzie do odpierania ataków i optymalizacji wydajności strony

Korzystamy z technologii firmy Cloudflare, Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA (”Cloudfare”). Narzędzie to pomaga nam w odpieraniu potencjalnych ataków na naszą stronę internetową optymalizując jednocześnie jej wydajność. W przypadku USA, Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej adekwatność ochrony danych. Nasza współpraca z usługodawcą opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych Komisji Europejskiej (art. 46 ust. 2 lit. c) RODO) i służy realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na ochronie naszej strony internetowej przed atakami oraz optymalizacji jej funkcjonowania.

Kindly – narzędzie do analizy błędów i optymalizacji wydajności strony

Korzystamy z technologii firmy Kindly AS, Trondheimsveien 2, bygg n, 0560 Oslo, Norwegia (”Kindly”). Za pomocą tego narzędzia przeprowadzana jest analiza błędów oraz wydajności naszej strony, dzięki czemu możemy sprawniej optymalizować wygląd i treści zamieszczone na naszych stronach internetowych usprawniając tym samym jej użytkowanie przez klientów. W ramach korzystania z tego narzędzi nie dochodzi do transferowania danych poza obszar UE/EOG.

10. Social Media

Nasza aktywność na portalach społecznościowych Facebook, Youtube, Instagram
Nasza aktywność na portalach społecznościowych służy zapewnieniu aktywnej komunikacji z naszymi stałymi i potencjalnymi klientami. Za pomocą mediów społecznościowych informujemy również o naszych produktach i aktualnych promocjach.

W przypadku odwiedzin naszego profilu/konta w portalu społecznościowym, dany portal społecznościowy może za pomocą plików cookies w celach badania rynku i reklamowych automatycznie gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe i tworzyć na ich podstawie pseudonimowane profile użytkowników. Pseudonimowane profile tworzone są np. w celu umożliwienia wyświetlenia reklamy odpowiadającej Państwa zainteresowaniom. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu optymalnej komunikacji z klientami i prezentacji naszej oferty na rynku. Jeśli portal społecznościowy poprosi Państwo (np. za pomocą pola checkbox) o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wówczas podstawą prawną ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Nasza współpraca w powyższym zakresie opiera się na standardowych umownych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych przez poszczególne portale społecznościowe, jak również możliwość nawiązania kontaktu, złożenia zapytań dot. ustawień prywatności lub wniosku dot. realizacji Państwa uprawnień, w szczególności prawa do sprzeciwu, opisane zostały w zamieszczonych poniżej politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych. Gdyby potrzebowali Państwo pomocy w tym zakresie, mogą Państwo skontaktować się również z nami.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 26 RODO na podstawie zawartych wspólnych uzgodnień współadministratorów, które dostępne są tutaj . Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach odwiedzin fanpage na Facebooku (informacje dot. funkcji statystyk stron) dostępne są tutaj .

Google/ YouTube: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Możliwość wyrażenia sprzeciwu (Opt-Out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

11. Opinie i ankiety dot. zakupu zrealizowanego w naszym sklepie

Przypomnienie o możliwości wystawienia opinii wysyłane przez Trusted Shops

Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyrazili Państwo swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na dokonanie za pośrednictwem systemu opinii Trusted Shops oceny zakupu w naszym e-sklepie, wówczas w celu przesłania do Państwa elektronicznego formularza umożlwiającego ocenienie zakupu, przekażemy Państwa adres e-mail do Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia, Niemcy ( www.trustedshops.pl ). Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub bezpośrednio w formie oświadczenia złożonego wobec Trusted Shops.

Uczestnictwo w programie „Zaufane Opinie” Ceneo

Uczestniczymy w programie „Zaufane Opinie” – usłudze świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o (dalej „Ceneo”) z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182 polegającej na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Ceneo ankiet służących uzyskaniu od Państwa oceny i opinii dot. satysfakcji z dokonanej transakcji i zakupionego produktu, a także publikacji opinii i oceny w serwisie dostępnym na stronie Ceneo.pl. Ankiety będą wysyłane, jeżeli wyrażą Państwo na to swoją dobrowolną zgodę (art. 6 ust 1 lit. a RODO) w czasie składania zamówienia na stronie naszego sklepu. W takim przypadku Państwa dane, w tym adres e-mail zostaną przekazane do Ceneo w celu umożliwienia Państwu wypełnienia ankiety dot. zakupu zrealizowanego w naszym sklepie. Państwa dane nie będą przetwarzane przez Ceneo w innych celach.

Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub bezpośrednio w formie oświadczenia złożonego wobec Ceneo.

Uczestnictwo w programie „Wiarygodne Opinie” Opineo

Uczestniczymy w programie „Wiarygodne Opinie” – usłudze świadczonej przez Opineo Sp. z o.o. (dalej „Opineo”) z siedzibą we Wrocławiu (53-333), ul. Powstańców Śląskich 2-4 polegającej na przesyłaniu przez Opineo za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Państwa oceny i opinii dot. satysfakcji z dokonanej transakcji i zakupionego produktu, a także publikacji opinii i oceny w serwisie dostępnym na stronie przez Opineo.pl. Ankiety będą wysyłane, jeżeli wyrażą Państwo na to swoją dobrowolną zgodę (art. 6 ust 1 lit. a RODO) w czasie składania zamówienia na stronie naszego sklepu. W takim przypadku Państwa dane, w tym adres e-mail zostaną przekazane do przez Opineo w celu umożliwienia Państwu wypełnienia ankiety dot. zakupu zrealizowanego w naszym sklepie. Państwa dane nie będą przetwarzane przez Opineo w innych celach.

Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa" lub bezpośrednio w formie oświadczenia złożonego wobec przez Opineo.

12. Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 RODO: prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych w zakresie określonym w tym artykule;
 • zgodnie z art. 16 RODO: prawo do sprostowania Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO: prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:
 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • do wywiązania się z prawnego obowiązku;
  • z uwagi na względy interesu publicznego;
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • zgodnie z art. 18 RODO: prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile:
  • prawidłowość tych danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
  • nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wnieśli Państwo na podstawie art. 21 sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 • zgodnie z art. 20 RODO: prawo do otrzymania dostarczonych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi;
 • zgodnie z art. 77 RODO: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „UODO").

Inspektor ochrony danych osobowych:
Espen Wetrhus
Mjaavannsveien 201
Kristiansand S
Norwegia
+4740400719
[email protected]

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tym celu – ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym momencie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, prawo do złożenia sprzeciwu przysługuje Państwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych. Zdanie powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych odbywa się do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku, po wyrażeniu przez Państwa sprzeciwu zawsze zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.